Překlady, tlumočení a interkulturní management

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Tlumočení

 Tlumočení - simultánní, konsekutivní a doprovodné

 • Obchodní - obchodní jednání, výstavy, veletrhy.
 • Technické - školení pro strojírenské, stavební a jiné firmy.
 • Doprovodné - kulturní a společenské akce

Základní ceny

Konsekutivní (po úsecích)

5600,- až 9000,-Kč / 8 hod.

Simultánní (kabinové)

6500,- až 10000,-Kč / 8 hod.

Doprovodné (např. exkurze)

3500,- až 8000,-Kč / 8 hod.

Příplatky

1 hod. přesčas

1/8 ceny

práce v sobotu

50 %

práce v neděli

100 %

tlumočení z CJ do CJ

50 %

odbornost

20 %

škodlivé / rizikové prostředí

30 %

Uvedené ceny nezahrnují DPH.

Všeobecné podmínky

 • Uvedené ceny jsou za celodenní nasazení, tj. za 8 hodin tlumočení včetně přestávek a přerušení. Je-li doba tlumočení delší než 8 hod., připočítává se příplatek 1/8 ze základní ceny za každou započatou hodinu. Minimální počet účtovaných hodin u akcí v místě bydliště jsou 4 hodiny (účtujeme 60% ze základní celodenní ceny), mimo bydliště 8 hodin. Nasazení tlumočníka na dobu delší než 4 hodiny se chápe jako celodenní.
 • U simultánního tlumočení se musí střídat v kabině dva tlumočníci. Uvedené ceny jsou za jednoho tlumočníka. Pokud se strany dohodnou pouze na jednom tlumočníkovi, pak je účtován příplatek 125%.
 • Objednatel není oprávněn vyžadovat na tlumočníkovi činnosti, na nichž se nedohodli předem.
 • Objednavatel je povinen poskytnout tlumočníkovi optimální podmínky k práci, zvláště pak bezvadnou slyšitelnost.
 • Pokud nebude dohodnuto jinak, je objednavatel povinen poskytnout tlumočníkovi písemné podklady pro přípravu včas před zahájením tlumočení.
 • V průběhu akce má tlumočník nárok na minimální občerstvení, tj. minerálku a kávu, nebo mu je umožněna dostatečná přestávka na stravování.
 • Při tlumočení mimo Prahu si tlumočník započítává i čas strávený na cestě.
 • Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy 5 dnů před plánovaným zahájením akce, činí storno poplatek 20% z dohodnuté ceny; 3 dny a méně před plánovaným zahájením akce, je storno poplatek 50% z dohodnuté ceny a dojde-li k odstoupení od smlouvy v den plánovaného zahájení akce, je objednavatel povinen zaplatit dohodnutou cenu v plné výši.
 • Ručíme za zachování naprosté mlčenlivosti o získaných informacích.