Polytechna Consulting

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20

PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Reference

SMLUVNÍ PARTNER

NÁZEV PROJEKTU

SPECIFIKACE ČINNOSTI

24U s.r.o.

Vývoj modulárního firemního informačního systému pro automatizovaný sběr dat a řízení podnikové mechanizace

příprava projektové žádosti v rámci Programu TIP (MPO)

ADLER Czech s.r.o., Ústí nad Labem

Zvyšování profesních kompetencí

příprava 2 úspěšných projektových žádostí v rámci OP LZZ (výzva 23 a 35)

ADRIA-NEPTUN s.r.o.

Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN, aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu

příprava úspěšné projektové žádosti v rámci OP PA

Baest Training Centre s.r.o.

   Umím řemeslo = mám práci

metodické vedení projektu třetího projektu v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (OP LZZ – výzvy 44, 63 a 91)

BAEST, a.s., Benešov

Zajištění vyšší konkurenceschopnosti BAEST a.s.

příprava 3 projektových žádostí v rámci OP RLZ a 3 úspěšných žádostí v rámci OP LZZ (výzvy 23, 44, 35)

 BLULINK International CZ s.r.o.

Team Trackers-tým pro Vás

příprava projektové žádosti v rámci OP PA; dotační a projektové poradenství

Canadian Madical Care, Česká republika spol. s.r.o.

Vzdělávání ohrožených skupin zaměstnanců CMC cestou individuálního rozvoje

Dotační poradenství, Příprava žádosti v rámci OP PA, spolupráce při zahájení projektu

 

 

Centrum sociálních služeb Praha 2

Další vzdělávání zaměstnanců CSSP2 ohrožených na trhu práce zaměřené na nové koncepty a modely péče o klienty

 

 

 

 

Příprava žádosti monitoring po celou dobu realizace

DP WORK s.r.o.

Komplexní program zaměstnanosti

Partner projektu Polytechna Consulting, a.s., OP LZZ (výzva 63)

 

Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu

Spolupráce při přípravě a realizaci projektu jako partner (výzva 63 OP LZZ)

 

Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve Věznici Pardubice

 

 

Spolupráce při přípravě a realizaci projektu jako partner (výzva 96 OP LZZ)

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Úspěch přeje připraveným

příprava projektové žádosti v rámci OP PA (2. výzva) a metodické vedení při jeho realizaci

 

Úspěch přeje připraveným II.

Příprava pokračování vzdělávacího projektu v rámci OP PA

ENERGIE – stavební a báňská a.s.

Vzdělávání s Energií

Zavedení monitoringu po dobu 7 měsíců po zahájení projektu, help line

 

FV-Plast, a.s.

Posílení konkurenceschopnosti FV Plast pomocí nástrojů manažerské navigace

příprava projektové žádosti v rámci ICT v podnicích, OP PI

Gebrüder Weiss, spol. s.r.o.

Oblíbený zaměstnavatel

Příprava žádosti a monitoring v rámci výzvy 35 (OP LZZ)

 

Vybudování sítě firemních mentorů-možnost propojit zkušenosti a nápady a impulsy mladých talentů

 

Příprava a monitoring při realizaci projektu dle výzvy 94 (OP LZZ)

 

INEKON SYSTEMS s.r.o

- INEKON ACADEMY - zvyšme svou kvalifikaci!

 

Dotační poradenství, příprava a monitoring projektu v rámci OP PA

 

 

Akademie Inekon Systems

příprava projektové žádosti v rámci OP PA, dotační a projektové poradenství

INISIOFT s.r.o.

Efektivní zvyšování odborných znalostí zaměstnanců vedoucích k vyšší konkurenceschopnosti společnosti v rámci udržitelného rozvoje

 

 

Příprava projektové žádosti v rámci výzvy 94 (OP LZZ), monitoring projektu

Jiřetín pod Jedlovou - Obec

Výstavba čistírny odpadních vod

příprava projektové žádosti a výběrové řízení v rámci OP ŽP, právní poradenství při realizaci

JIP o.s.

Profesionální vzdělávací program zaměstnanců regionální maloobchodní sítě

 

Příprava žádosti, koordinace projektových činností

 

 

 

 

 

KLUB Hanoi

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji

 

Dotační poradenství,  příprava a realizace projektu

 

 

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi

Příprava projektu, koordinace projektových aktivit

 

Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním

Příprava projektu, monitoring po celou dobu realizace (OP LZZ, výzva 75)

 

Podpora emigrantů

Příprava projektu OP LZZ (výzva 68)

Luník – hotel Praha

Trénink SoLoMo-Nová komunikace

Dotační poradenství, příprava žádosti v rámci OP PA

Lučební závody Draslovka, a.s.Kolín

Tvorba nových pracovních míst a vzdělávání zaměstnanců, Školení je šance

příprava projektové žádosti v rámci OP RLZ, partnerství v projektu v rámci OP RLZ, příprava projektové žádosti v OP LZZ, metodické vedení realizace projektu

 

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost společnosti Lučební závody Draslovka a. s. Kolín.

 

Příprava a monitoring projektu v rámci výzvy 94 OP LZZ

MAGNUM Parket a.s.

Specifické vzdělávání MAGNUM

EDUCA - OP LZZ, příprava a metodické vedení projektu

MARKETA-REMONE s.r.o., Cheb

Vzdělaní zaměstnanci – výhoda před konkurencí

 

 

Příprava a monitoring projektu v rámci výzvy 94 (OP LZZ)

 

Šance na návrat, Nová šance návrat k práci

příprava projektových žádostí v rámci OP RLZ a OP LZZ, metodické vedení projektů při realizaci

Městská část Praha - Libuš

Všichni společně na trh práce

Příprava a metodické vedení projektu v rámci OP LZZ (výzva 52), mezinárodní spolupráce

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR

Moderní pekař a cukrář, Vzděláváním k prosperitě pekařů

příprava projektových žádostí v rámci OP LZZ (výzva 23 a 33), metodické vedení projektů

Polytechna Consulting, a.s. Praha

Know-how pro budoucnost

příprava a realizace 3 vlastních projektových žádostí v rámci JPD 3

 

Znalost práce s PC - vyšší šance na zaměstnání

 

 

ECDL Start - první krok k zaměstnání

 

 

Výuka A, N, čínštiny a korejštiny pro rozvoj cestovního ruchu v Praze

 Příprava a realizace vlastního projektu

 

Inovace vzdělávacího systému Polytechny Consulting, a.s. v souvislosti s novými požadavky trhu práce v ČR

 Pokračování vzdělávání zaměstnanců Polytechny Consulting. a.s.

 

Vytvoření Knowledge Management Polytechny Consulting, a.s. s využitím Mentoringu a Talent Managementu

Zavedení mentoringu v rámci dalšího vlastního projektu (OP PA)

Polovodiče, a.s.

Výzkum a vývoj inteligentních zákaznických výkonových modulů a postupů pro jejich návrh a výrobu

příprava projektové žádosti - Program TIP (MPO)

Pražská teplárenská,a s.

Pomozte nám zabezpečit teplo pro Prahu

příprava projektové žádosti v rámci JPD 3

 

E-learning, moderní vzdělávání

příprava projektové žádosti v rámci OP PA dotační a projektové poradenství; metodické vedení při realizaci projektu

Project International Praha

Kvalitní tým pro konstrukce

příprava projektové žádosti v rámci OP PA; dotační a projektové poradenství; metodické vedení při realizaci projektu

RELOS s.r.o.

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RELOS s.r.o.

 

Dotační poradenství, příprava žádosti a spolupráce po celou dobu realizace

Rodinný dětský domov Sluníčko, o.p.s., Vítějovice

Už vím, jak na to, Finanční manažer

příprava projektových žádostí v rámci OP RLZ, IOP a OP LZZ

RWE a.s.

 

IT Akademie

Příprava úspěšné  projektové žádosti v rámci výzvy 94 (OP LZZ)

Sdružení automobilového průmyslu

Vozidla pro udržitelnou mobilitu

poradenství při přípravě žádosti v rámci OPPI - Program Spolupráce - Technologické platformy

SCHENKER, spol.s r.o., Rudná u Prahy

SCHENKER nezná hranic, SCHENKER nezná hranic II

příprava projektové žádosti v rámci OP RLZ a OP LZZ, projektové poradenství

Surface Treat a.s.

Průmyslové využití plazmových úprav povrchu mikročástic, Výzkum a vývoj technologie pro výrobu samočisticích skel, Výzkum a vývoj procesu plazmochemické úpravy povrchu nanočástic

příprava projektových žádostí - Program TIP (MPO)

ŠKODA AUTO, a.s.

projekt TRAIN

OPPI, školící střediska

ŠKODA Praha Invest, s.r.o..

Vybudování firemní „Akademie ŠKODA PRAHA Invest“ k získání dlouhodobé konkurenceschopnosti na evropském trhu postavené na špičkové kvalitě svých lidských zdrojů

 

Projektové poradenství

TRW-Carr s.r.o.

Nová generace produktové řady navijáků bezpečnostních pásů pro automobily a inovace jejich procesů

 

 

Volonté Czech o.p.s.

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů

Příprava a realizace projektu OP PA

 

VOL Gender

Příprava a realizace projektu v rámci OP LZZ

 

Program pro mladistvé ve výkonu trestu ve Věznici Plzeň Bory s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a zapojení na trh práce

Příprava a realizace projektu  v rámci OP LZZ

 

 

Výukou češtiny k lepší sociální integraci cizinců

příprava projektové žádosti v rámci OP LZZ, projektové poradenství, metodické vedení projektu