Polytechna Consulting

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20

PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Reference

 • ČKD Praha DIZ, o.s. smluvně právní poradenství, obchodní smlouvy
 • DALKIA Česká republika a.s., smluvně právní poradenství, tendrová řízení, problematika joint-ventures a dalších zahraničních vztahů klienta, výběrová řízení
 • DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby, příprava a realizace podlimitní veřejné zakázky podle Zákona o veřejných zakázkách (zjednodušené podlimitní řízení) na dodávku strojního zařízení (Operační program Praha – Konkurenceschopnost)
 • INISOFT – příprava výběrového řízení dle metodiky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na školení soft skills, projektové řízení a marketing
 • Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín, příprava výběrových řízení dle pravidel Operačního programu Lidské zdroje Zaměstnanost
 • MODŘANY Power, a.s. smluvně právní poradenství, problematika zahraničních vztahů klienta
 • Pražská teplárenská a.s. Praha, poradenství při výběrovém řízení dle metodiky Operačního programu Praha – Adaptabilita
 • RELOS s.r.o. – příprava a realizace výběrového řízení dle Zákona o veřejných zakázkách (zjednodušené podlimitní řízení) na dodávku školení, certifikace a komponentů pro CISCO laboratoř.
 • ŠKODA AUTO a.s., poradenství v souvislosti s realizací výběrového řízení na Výstavbu vestibulu školícího střediska v rámci projektu TRAIN (Operační program Podnikání a inovace)
 • ŠKODA JS a.s., Plzeň, komplexní smluvně právní poradenství, obchodní smlouvy, tendrová řízení, problematika joint-ventures a dalších zahraničních vztahů klienta, poradenství po celou dobu trvání realizace projektu rekonstrukce závodu na zpracování zemního plynu v Sosnogorsku, republika KOMI
 • ŠKODA SLOVAKIA, a.s., Trnava, SR, smluvně právní poradenství, konzultační služby
 • Obec Jiřetín pod Jedlovou, příprava a realizace výběrového řízení dle pravidel Operačního programu Životní prostředí