Polytechna Consulting

Polytechna a petrochemie

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Základní informace

UOP LLC, součást společnosti Honeywell, poskytuje nejmodernější technologie na rafinaci a zpracování ropy, zemního plynu, petrochemické výroby a pro hlavní výrobní odvětví více než 90 let.

Po celém světě mohou zákazníci UOP vidět hmatatelné výhody spojené s využíváním desetiletí zkušeností společnosti UOP ve svých výrobních závodech. Aplikace postupů a přístupu společnosti UOP přináší nejen možnost vytváření vyšších výnosů, vyšší kvality produktů a vyšších zisků pro své zákazníky, ale také vytváří čistší technologie a procesy pro zdravější globálním prostředí.

UOP technologie se dotýká celého světa. Naše zkušenosti se vztahují i na výzkum a vývoj, výrobní technologie, molekulární síta a sorbenty, katalyzátory, speciální chemikálie, výrobní linky a jejich zařízení a vybavení, strojírenství, technické služby a výrobu.

Technický servis se stává prvořadým hlediskem při výběru a nákupu jakéhokoliv složitějšího výrobku nebo procesu, s potenciální dlouhověkosti 20 až 30 let. UOP ví, že pokud byla provozní jednotka dokončena nebo výrobek dodán, jejich práce teprve začíná. Odpovědnost za poskytování technické podpory pokračuje tak dlouho, dokud zařízení je provozováno nebo produkt používán.

To, že společnost UOP byla úspěšná již více než 90 let je další přidanou hodnotou pro zákazníka využívajícícho služby společnosti. Společnost UOP je hrdá na své velké množství odborných pracovníků a vysoce kvalifikovaných inženýrů, kteří jsou efektivně strategicky rozmístěni po celém světě.