Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Kurzy pro celní deklaranty

V těchto kurzech získávají posluchači ucelené znalosti a tom, jak vyvážené a dovážené zboží zatřídit, celně odbavit a poskytují ucelený výklad techniky, používaných mezinárodních dokladů a formulářů, které s touto činností souvisejí.