Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

O nás

Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice (IMODS o.p.s.) má úzké a specifické odborné zaměření. Zabývá se vzdělávací činností v oblasti mezinárodního i vnitřního obchodu, dopravy a spedice. IMODS o.p.s. má ve své nabídce 3 specializované dlouhodobé kurzy - viz dále - které jsou certifikovány Ministerstvem školství a tělovýchovy a dva z nich také mezinárodně u IES Londýn. Prakticky to znamená, že úspěšní absolventi kurzů získávají jak rekvalifikační certifikát MŠMT, tak mohou získat (u dvou kurzů) mezinárodní certifikaci. Ukazuje se, že mezinárodní certifikace absolventů je důležitým kriteriem u společností, jejichž majitelé jsou zahraniční partneři, anebo když se jedná přímo o pobočky nebo dceřiné firmy zahraničních mateřských firem.