Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Kurzy ekonomiky a techniky zahraničního obchodu

Jsou zaměřeny na ucelené získání vědomostí o tom, jak nalézt vhodného partnera pro odbyt výrobků a služeb, vhodné teritorium a žádoucí modifikaci výrobku. Sjednání Kupní smlouvy a navazujících smluvních ujednání, realizace obchodu i řešení poruch, případně sporů, jsou dalšími částmi kurzu. IMODS má vlastní odbornou literaturu a špičkové, odborně zdatné lektory.