Polytechna Consulting

Jazyková výuka

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

 

Obchodní angličtina/němčina

 

Cíl:

Posílit si své jazykové kompetence pro písemnou a telefonickou komunikaci.

 

Kurz je určen:

Asistentkám, sekretářkám, referentům, kteří ve své práci často komunikují se zahraničními zákazníky

 

Témata:

 • telefonická konverzace
 • práce se vzorovými obchodními dopisy
 • vybrané mluvnické jevy

 

Forma:

Prezenční výuka doplněná zapojením účastníků, teří budou vést rozhovory, procvičovat modelové situace, vypracovávat typové dopisy a e-maily aj.

 

Rozsah:

Ideálně 18 hodin - rozvrženo do 3 dnů po 6 vyučovacích hodinách

Cena:  2 280 Kč bez DPH

 

Angličtina/němčina v automobilovém průmyslu

 

Cíl:

Osvojit si samostatné používání jazyka v odborném kontextu. Rozšířit slovní zásobu a prohloubit znalosti tak, aby je byl účastník schopen pohotově aplikovat při komunikaci.

 

Kurz je určen:

Pro technické pracovníky, kteří pracují v automobilovém průmyslu a často komunikují s managementem, či zahraničními zákazníky. Kurz předpokládá jazykovou úroveň B1, B2 dle ERR.

 

 Hlavní témata:

 • auto a jeho části
 • doprava, dopravní předpisy, autonehody
 • výroba automobilu, historie automobilového průmyslu, historie firmy kterou zastupuji
 • marketing, reklama, modely aut
 • na veletrhu, grafy, tabulky
 • základy ekonomické slovní zásoby

 

Rozsah:

30 hodin - rozvrženo do 5 dnů po 6 vyučovacích hodinách

 

Cena: 3 750 Kč bez DPH

 

Obchodní angličtina/němčina pro manažery

 

Cíl:

Posílit své prezentační dovednosti a prohloubit si znalosti ekonomického obchodního jazyka.

 

Kurz je určen:

Především pro manažery na všech úrovních vedení.

 

Hlavní témata:

 • prezentace firmy, produktů
 • vedení jednání
 • moderní formy komunikace, reklama
 • pracovní smlouvy a témata z oblasti personalistiky
 • obchodní smlouvy, obchodní podmínky
 • dodací a platební podmínky, finanční terminologie

 

Rozsah:

18 hodin - rozvrženo do 3 dnů po 6 vučovacích hodinách

 

Cena: 2 380 Kč bez DPH

 

 

Angličtina/němčina v cestovním ruchu

 

Cíl:

Zvýšit odborné jyzykové kompetence účastníků v oblasti cestování a cestovního ruchu.

 

Kurz je určen:

Zejména pro pracovníky a podnikatele působící v hotelech, restauracích, cestovních kancelářích aj.  Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

 

Obsah:

Kurz obsahuje gramatickou část, slovní zásobu, cvičení i poslech. Každá lekce je ukončena opakovacím testem. E-kurz probíhá velmi podobně.

 

Forma kurzu:

Blended learning - tj. prezenční výuka doplněná samostudiem s využitím e-learningových jazykových kurzů. 

 

Rozsah:

Dvousemestrální kurz (10 měsíců) prezenční výuky - 2 pedagogické hodiny týdně s využítím e-learningového kurzu dle jazyka a stupně znalostí.

 

Cena: 7 960 Kč bez DPH