Polytechna Consulting

Jazyková výuka

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

O NÁS

Polytechna Consulting a.s., Středisko jazykové výuky

Naše mnohaleté zkušenosti jsou spjaty s výukou nejen obecného, ale i odborného jazyka se zaměřením na obchod, průmysl, dopravu aj.

Výuka je zaměřena na dokonalé zvládnutí gramatické struktury, na rozšiřování slovní zásoby, ale především na aktivní komunikativní stránku jazyka.

V současné době realizujeme více než 350 jazykových kurzů ročně. Tyto kurzy probíhají v organizacích státní správy, v průmyslových podnicích, v telekomunikačních společnostech, apod.

Máme zkušenosti rovněž s kurzy realizovanými v rámci dotačních projektů ESF včetně   specifických pravidel, která jsou s nimi spojena. Podrobnosti naleznete   na záložce „Jak financovat výuku prostřednictvím dotací“.

                                                                                                                         We know how...

NAŠI LEKTOŘI

Výuku zajišťujeme prostřednictvím cca 200 převážně externích lektorů, z toho cca 30 rodilých mluvčí. Při jejich výběru upřednostňujeme vysokoškolské pedagogické vzdělání a praxi v oboru.

Základem pro přijetí nových   lektorů je tzv. "zkušební hodina", probíhající za přítomnosti   interního lektora-metodika.

V průběhu výuky jsou ve všech formách výuky prováděny namátkové hospitace. V každém kurzu se rovněž minimálně 1x ve školním roce obracíme na posluchače se žádostí o vyplnění ankety, kde se vyjadřují k práci lektorů, studijním materiálům i organizaci a průběhu výuky. Výsledky hospitací i anket jsou v případě zájmu k   dispozici zadavateli jazykové výuky. 

KVALITA VÝUKY

Vysokou kvalitu a odbornost výuky zaručujeme především:

    
 • Vysokoškolsky graduovanými lektory s bohatou odbornou praxí
 •   
 • Uceleným systémem jazykové přípravy
 •   
 • Intenzivní prací ve skupinách i s jednotlivci
 •   
 • Používáním osvědčených učebnic a moderních audioorálních a audiovizuálních materiálů
 •   
 • Pravidelně získáváme a vyhodnocujeme zpětnou vazbu od posluchačů s cílem zkvalitnění výuky.

VÝUKOVÁ STŘEDISKA

Jazykové vzdělávání je realizováno v našich moderně vybavených školících střediscích v Praze a v Mladé Boleslavi.

 

Praha 8, Thámova 20
100 m od metra B, stanice Křižíkova

Praha

Mladá Boleslav,
Vodkova 80, Staroměstské náměstí 10

Mladá Boleslav

Výuku běžně realizujeme i u našich klientů.