Polytechna Consulting

Jazyková výuka

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Jak financovat výuku prostřednictvím dotace

Řada firem a institucí řeší vzdělávání svých zaměstnanců včetně jazykové výuky nejen z vlastních zdrojů, ale využívá i financování v rámci veřejné podpory z finančních zdrojů EU, což umožňuje prostřednictvím aktuálních Operačních programů (např. Operační program Zaměstnanost, Podpora vzdělávání zaměstnanců) podat žádost o financování vzdělávacích aktivit svých zaměstnanců včetně jazykové výuky. Financování je v těchto případech možno řešit formou de minimis, tj. využití podpory malého rozsahu (do 200 EUR) při 100% dotovaných uznatelných výdajích projektu. Další informace získáte v sekci Projektové poradenství, kde vám žádost o dotace připraví.